0933-722-746

Bánh dầu thủy phân

Bánh dầu thủy phân

Mã SP:
20,000
Hãng sản xuất: Việt Nam

Bánh dầu thủy phân là phương pháp hiệu quả, an toàn để chăm bón cây trồng cũng như cải tạo chất lượng đất trồng

Kiot 34 Đại Thanh, Hà Nội

0946 657 082

Giao hàng tận nơi

046 294 1852

Giá phân bón vi sinh

Bình luận của bạn

Nội dung

Để giúp chúng tôi chống spam, cảm phiền bạn gõ đoạn mã vào ô nhập bên dưới