0933-722-746

Phân đầu trâu đa năng

Phân đầu trâu đa năng

Mã SP:
40,000
Hãng sản xuất: Việt Nam

1kg

 

Phân đầu trâu đa năng chuyên hoa - cây cảnh, cung cấp dinh dưỡng, kích rễ thúc hoa, phục hồi cây sau cắt tỉa

Kiot 34 Đại Thanh, Hà Nội

0946 657 082

Giao hàng tận nơi

046 294 1852

Sản phẩm phân đầu trâu đa năng chuyên dung cho hoa và cây cảnh

Công dụng:

- Cung cấp đầy đủ dinh dưỡng thiết yếu cho cây trồng

- Kích thích đâm chồi, ra lá, phát triển xanh tốt

 - Kích ra rễ mạnh, thúc hoa ra nhiều

- Phục hội cây sau đốn tỉa, cắt cảnh

- Tăng sức chống chịu sâu bệnh, tăng năng suất cây trồng

Sử dụng:

- Hoa ngắn ngày: 20 -30g/m2, định kỳ 20-25 ngày môt lần

- Hoa dài ngày: 30-40g/m2, định kỳ 30-40 ngày một lần

- Cây cảnh, bonsai 20-30g/chậu, định kỳ tháng một lần

- Các loại cây khác 1-1.5kg/100m2 lúc cây non và trước ra hoa

Phân đầu trâu đa năng phân bón cây cảnh phân bón hoa

Bình luận của bạn

Nội dung

Để giúp chúng tôi chống spam, cảm phiền bạn gõ đoạn mã vào ô nhập bên dưới