0933-722-746

Ra rễ Root

Ra rễ Root

Mã SP:
3,200
Hãng sản xuất: Việt Nam

Kích thích ra rễ, sử dụng dâm chiết cành với thuốc ra rễ ROOT

Kiot 34 Đại Thanh, Hà Nội

0946 657 082

Giao hàng tận nơi

046 294 1852

Bình luận của bạn

Nội dung

Để giúp chúng tôi chống spam, cảm phiền bạn gõ đoạn mã vào ô nhập bên dưới