Dây tưới thông minh

Dây tưới thông minh

Mã SP:
120,000
Hãng sản xuất: Việt Nam

Dây chỉ dài 5M nhưng khi được cấp nước tự động dãn ra 15M. Khi khóa nước vòi lập tức thu ngắn lại dễ dàng thu gọn. Với đầu điều chỉnh nhiều chế độ, vòi có thể dùng tưới rau, rửa sàn hoặc rửa xe.

Kiot 34 Đại Thanh, Hà Nội

0946 657 082

Giao hàng tận nơi

046 294 1852

Đặt hàng